JNP Mark & Transport

Din grävfirma i Uppland & Gästrikland

Din grävfirma i Uppland & Gästrikland

JNP Mark & Transport AB utför idag entreprenader för alla typer av kunder t.ex kommuner, privatpersoner, i samarbete med byggföretag och som underleverantör i större byggprojekt.
Detta arbete har under de 20 år vi varit verksamma, om ni ursäktar den ofrivilliga vitsigheten, lagt grunden till att vi idag är ett etablerat medelstort företag.

Men storleken på bolaget säger egentligen ingenting om hur vi jobbar och vår syn på varje enskilt uppdrag. Varje uppdrag vi får utförs med samma omsorg obeaktat dess storlek eller karaktär.
Vår storlek, maskinparken och erfarenheten gör oss bara mer flexibla och leveranssäkra.
Med vår långa branscherfarenhet och med vår breda maskinpark har vi möjlighet att åta oss det mesta inom markentreprenad.

Här kan vi erbjuda del av eller kompletta helhetslösningar från idé till färdigt jobb.