JNP Mark & Transport

Din grävfirma i Uppland & Gästrikland

Grundarbeten

På JNP Mark & Transport AB utför vi allt inom mark och anläggningsarbeten från orörd mark i exploateringsområden till färdiga markentreprenader.

Vi utför grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten och avloppsinstallationer, finplanering, sten- och plattsättning, lek- och parkområden samt anläggning av trädgårdar med fokus på kvalité, säkerhet och ordning och reda för kunder och leverantörer.

Inget jobb är för stort eller för litet. Våra medarbetare, tillsammans med, samarbetspartners och leverantörer hjälper dig med allt från det lilla servicejobbet hos privatpersonen till totalentreprenader.

Räkna ut ditt pris*

Fyll i nedanstående kalkyl med den area du önskar för grund (ange hela kvadrat meter).
Detta är ett prisexempel*

Längd
kvm
Längd
kvm